Porovnat (0)
Vše o nákupu

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které kupující poskytuje prodávajícímu ke zpracování při nakupování v e-shopu nebo registraci, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.

Odesláním objednávky nebo registrací v e-shopu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to zejména v rozsahu: jméno, příjmení, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je prodávající.

Osobní údaje bude prodávající zpracovávat pouze v souvislosti s obchodní činností, prodejem dalších produktů a za marketingovými účely; předávat třetím osobám je prodávající bude pouze v případech, kdy je to pro obchodní činnost nezbytné, např. dopravcům nebo poskytovatelům platebních služeb. Za účelem provozu e-shopu bude prodávající osobní údaje předávat společnosti Shockworks, s.r.o., IČ: 27706818, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, která technicky zaštiťuje e-shop www.kolacihal.cz a pro tyto účely bude osobní údaje zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený kupujícím platí do jeho odvolání ze strany kupujícího. Kupující může souhlas odvolat tak, že sdělí prodávajícímu e-mailem, telefonicky nebo jiným prokazatelným způsobem, že svůj souhlas odvolává. S odvoláním je zároveň nutné zrušit také uživatelský účet v e-shopu, pokud má tento účet kupující zřízený.

V souvislosti s ochranou osobních údajů má kupující dále práva podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména:

- právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se kupujícího týkají; a
- právo na jejich opravu, zablokování; nebo
- právo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů; nebo 
- právo na vysvětlení, pokud se kupující domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

Jednotlivé smlouvy prodávající po uzavření archivuje; a to ve formě elektronické. Takto archivované smlouvy jsou přístupné pouze prodávajícímu a nejsou přístupné veřejně.

Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje.

Informace, které kupující poskytne prodávajícímu, uchovává prodávající v souladu s právním řádem ČR a zejména se zákonem o ochraně osobních údajů.